I svært mange tilfeller ser vi at vikariater ender med tilbud om fast ansettelse, opplyser daglig leder Erik Gundersen i Vikarpartner Bemanning og Businesspeople Rekruttering.

Etter snart 30 år i bransjen har Vikarpartner Bemanning hatt et stort innslag av lange vikariater hvor det ofte har åpnet seg muligheter til en fast ansettelse hos deres oppdragsgivere. – Vi kan trygt si at dette ikke bare skjer sporadisk, men snarere er regelen enn unntaket, forteller Erik Gundersen.

– Har man først lært vikaren å kjenne, kan det vise seg at vikarens kunnskaper og erfaring også kan brukes til andre stillinger som blir ledige internt i bedriften.

Usikker fremtid? Lei en vikar.

I både opp- og nedgangstider benytter bedrifter seg av vikarer. Ser bedriften at den oppgangen man kanskje hadde trodd ikke skulle vare, allikevel blir langvarig, er det ikke sjeldent at vikarer får tilbud om fast ansettelse.

– Ved lange vikariater vet vi at dette ofte kan bli aktuelt og vi er derfor nøye med å finne vikarer som både passer til stillingen de skal besette, men også til bedriften de skal jobbe for, forteller Gundersen.

– Har vi truffet riktig på begge disse områdene, bidrar vi til at bedriften ikke trenger å lyse ut stillingen når man ser behovet for å gjøre stillingen permanent, men at man da tilbyr stillingen til vikaren som allerede behersker jobben. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både vikar og bedrift. Det at vi gjør en god og grundig prosess i valg av riktig kandidat, er en av våre aller viktigste oppgaver som bemanningsbyrå.

 

– Vi vet at de virkelig store resultatene først skapes når mennesker fungerer sammen.

Erik Gundersen, daglig leder, Vikarpartner Bemanning/Businesspeople Rekruttering

Mennesket bak CV-en

Vikarpartner Bemanning og Businesspeople Rekruttering er opptatt av tett dialog med sine oppdragsgivere. Dette gir en fordel ved at de kan presentere kandidater på en helt annen måte enn om kandidaten hadde søkt direkte på stillingen. Det at kandidaten ikke helt oppfyller de formelle krav oppdragsgiver stiller til kompetanse og erfaring, kan i mange tilfeller veies opp av andre kvalifikasjoner det ikke er så lett å se ut fra en CV, men som de ser gjennom et intervju med kandidaten.

– Vi kan bidra til at kandidater som selv ikke hadde kommet i posisjon til stillingen, blir presentert og får mulighet til et intervju hos oppdragsgiver. Det at vi både kjenner våre oppdragsgivere og våre kandidater, gjør at vi ofte finner den perfekte match mellom kandidat og bedrift. Vi vet at de virkelig store resultatene først skapes når mennesker fungerer sammen, avslutter daglig leder for Vikarpartner Bemanning og Businesspeople Rekruttering, Erik Gundersen.