Du sitter kanskje med troen om at man har krav på lønnsøkning hvert år? Det stemmer dessverre ikke. I Arbeidsmiljøloven står det ingen ting om at man automatisk har rett til en ekstra slant på lønnsslippen hvert år. En eventuell lønnsjustering må derfor komme som en følge av en samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En samtale mange kvier seg for å ta.

Her får du noen gode råd til hvordan du skal gå frem i en eventuell lønnsforhandling.

Før du banker på sjefens kontor er det viktig å sjekke hvor realistisk det er at du vil kunne gå opp i lønn. Går bedriften med overskudd? Hvordan ser fremtidsutsiktene ut? I tillegg bør du se på bedriftens behov for deg og dine arbeidsoppgaver. Vil din kompetanse og dine kunnskaper bidra til at bedriften når sine fremtidige mål?

Gå inn i møte med selvtillit og stolthet. Forbered deg mentalt, og tenk på hva du bidrar med hver dag. Generelt sett foretrekker ledere ansatte med ambisjoner og mål, så kanskje sitter lederen din og venter på at du skal banke på?

1. Forbered deg grundig

En stor tabbe mange gjør er å ikke forberede seg nok. Fokuser på egne prestasjoner. Hva har du gjort det siste året for å fortjene høyere lønn? Lag en argumentasjonsliste med hva du har levert og bidratt med i bedriften. Sett dette i sammenheng med hvilke mål som er blitt satt. Overbevis med fakta fremfor følelser. Fokuser på prestasjoner, erfaring og utdannelse.

2. Har din jobbsituasjon endret seg?

Har du fått andre arbeidsoppgaver, eller kanskje en endret stilling? Skriv det ned! Sjekk lønnsstatistikker hos Statistisk Sentralbyrå og bransjestatistikker hos de ulike organisasjonene. Ved å sammenligne din lønn med andre i samme bransje/stilling har du et godt utgangspunkt for hvor lønnen din bør ligge. I tillegg kan du sammenligne din egen lønnsutvikling med konsumprisindeksen. Dette kan gi en indikasjon på om du har hatt en reallønnsvekst, som vil si lønnsveksten etter at prisstigningen er trukket fra. Opplysning om prisstigning kan du lese her.

3. Har dere de samme oppfatningene av din situasjon?

Før du deler argumentasjonslisten din, tenk igjennom om dere har samme oppfattelse av prestasjonen din. Dersom dere har ulik oppfatning av hva du presterer, bør du ha forberedt noen gode argumenter og sørge for at du kan dokumentere dette. Du må kjenne din egen verdi. Hva har du å tilby som ingen andre har?

 

«Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønnen – han bare håndterer pengene. Det er produktet som betaler lønnen.»

Henry Ford

4. Hva er kravet ditt?

Noter ned kravet ditt. Tenk også på forhånd om det finnes alternativer dersom dere står fast. Annen godtgjørelse kan være ekstra feriedager, bonus, fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, etterutdannelse eller andre goder. Sikt høyt, men vær realistisk. Det er lettere å få aksept for ønsket ditt dersom du kan legge frem hva andre i samme bransje betaler sine ansatte.

5. Hva hvis du møter motstand?

Får du ikke gehør for kravet ditt, kan du spille ballen over til sjefen. Hva har de å tilby? Dersom dere står fast, bør du avslutte møte og heller avtale et nytt på et senere tidspunkt.

Får du derimot et tilbud du er usikker på, kan du be om betenkningstid. Ikke se det som nederlag å få et tilbud som ligger under det du forventet deg, men vær tydelig på at du ikke er fornøyd. Da kan du bruke dette ved neste lønnsforhandling.

Uansett utfall vil det alltid lønne seg å holde en hyggelig og saklig tone. Hvordan det står til med din private økonomi er ikke sjefens problem, så ikke bruk det som argument. Kom heller ikke med trusler du ikke han stå ved, som for eksempel at du sier opp jobben hvis du ikke får som ønsket. Det kan ha helt motsatt effekt.

Hvis lønnen din har stått stille over flere år kan du ha deg selv å takke. Du må selv ta initiativ til å forhandle opp lønnen din, hvis dette ikke er noe som blir gjort årlig hos arbeidsgiveren din.

Lykke til!