Rekrutteringer til faste stillinger er blitt en betydelig del av vår virksomhet. Etter nærmere 30 år i bransjen, etablerer Vikarpartner Bemanning en egen divisjon under navnet Businesspeople Rekruttering for å møte den store etterspørselen etter rekruttering til faste stillinger.

Vi har i de seneste årene opplevd en kraftig vekst i antall rekrutteringer, spesielt på høyere stillingsnivåer. Vårt firmanavn Vikarpartner ga derfor ikke de riktige signalene til potensielle kandidater og kunder som var aktuelle for vår rekrutteringsvirksomhet. Etter en nøye vurdering falt valget på å etablere Businesspeople Rekruttering som et tilleggsbrand, fremfor å endre vårt opprinnelige selskapsnavn. Vikarutleie vil fremover også være en betydelig del av virksomheten og hva er vel et bedre og mer riktig navn på denne tjenesten enn nettopp Vikarpartner Bemanning.

Våre tjenester

I Businesspeople Rekruttering tilbyr vi fullskala rekrutteringstjenester på medarbeider- og mellomledernivå innenfor følgende fagområder:

  • økonomi/regnskap
  • salg
  • markedsføring
  • administrasjon
  • kundeservice
  • IT-support
  • HR/personal

Cut-e

Vår mangeårige erfaring fra bemanningsbransjen er komplementert med nye ressurser fra rekrutteringsområdet. Vi benytter oss av Veritasgodkjente evne- og personlighetstester fra Cut-e.

Raskt og kostnadseffektivt

En stor fordel for oss med mange års virksomhet i bemanningsbransjen, er alle de kandidatene som gjennom året registrerer sin CV i vår base. De aller fleste av disse er primært på søk etter jobb med mulighet for fast ansettelse, og blant de nærmere 1.000 kandidatene vi intervjuer årlig, vil det være mange som også er aktuelle for vår rekrutteringsvirksomhet. På denne måten vil vi ofte kunne presentere kandidater raskt og kostnadseffektivt for våre kunder.

– Vi vet at de beste resultatene skapes når mennesker fungerer sammen.

Rett person med rett kompetanse

Våre 9 rådgivere har bred og solid erfaring med både vikariater og rekruttering til faste stillinger. Med dette vil vi også ha ett kontaktpunkt til våre kunder, slik at kunden ikke må forholde seg til ulike rådgivere uavhengig om behovet er vikar eller kandidater til fast ansettelse. På denne måten bygger våre rådgivere over tid opp en solid kunnskap om våre respektive kunder, slik at vi med størst mulig sannsynlighet også finner rett personlighet og ikke bare rett kompetanse hos kandidatene vi presenterer. Vi vet at de beste resultatene skapes når mennesker fungerer sammen.